Bedrijven en Agrariërs    

 

 

Voordelen voor bedrijven

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van EIA: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).
De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Het budget voor 2013 is 151 miljoen euro.

 

 

Fiscaal voordeel

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

 

 

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.

• U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

• U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.

• De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

 

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2012 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 - € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

 

 

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)

Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De kleinschaligheids-investeringsaftrek is een percentage van al uw investeringen in 2012. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.200 en € 54.000 is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120. Meer op de site van de belastingdienst.

 

Bron: Energie Investeringsaftrek (EIA)

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Slimme boer gooit aardappels eruit en zonnepanelen erin

Kijk hieronder naar de voorlichtingsvideo SDE

 

Development: W3Company